0
Product is toegevoegd aan uw winkelwagen

Jaarhuur voorwaarden

Voorwaarden jaarhuur met optie tot koop.

 

Een groot aantal producten (alleen als ze passen binnen het verhuur- en Verkoop assortiment van Lobbes Pro Audio) kunnen ook een jaar gehuurd worden met optie tot koop. Deze constructie staat los van korte verhuur en er gelden dan ook andere regels voor.

Belangrijk:

* Na ontvangst betaling bestellen wij het product meteen. Informatie over levertijd krijg je voor zover mogelijk vooraf gemeld. 

* Indien het product ontvangen of op voorraad is maken wij na ontvangst betaling het verhuurcontract op, zoals hier opgesteld, met benoeming van product en de toegekende serienummers, deze wordt per E-mail verzonden en zal dan ondertekend geretourneerd moeten worden via post of E-mail. indien in goede orde ontvangen gaan wij over tot verzending van de aanvraag.

 

De voorwaarden en regels voor Jaarhuur met optie tot koop zijn:

* De huurder is woonachtig in Nederland en dient zich te legitimeren d.m.v. een in Nederland afgegeven paspoort of ID kaart.

* De huurder dient een document met daarop de adresgegevens te overhandigen. Het document dient jonger dan 1 maand te zijn. Een bankafschrift kan voldoen.

* Lobbes Pro Audio behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van klanten te checken.

* Indien Lobbes Pro Audio een product op voorraad heeft staat dit duidelijk vermeld bij het desbetreffende artikel.

* Bij het tarief voor jaarhuur van niet voorradige producten waarbij ' prijs op aanvraag'  staat gaan we uit van de gangbare verkoopprijs van nieuwe artikelen bij 

  Nederlandse, Duitse en Belgische aanbieders, uitgezonderd Lobbes Pro Audio. 

* (Nieuwe) Jaarhuur is niet mogelijk indien een klant een huurachterstand heeft.

* Indien de jaarhuur/koopoptie constructie wordt goedgekeurd dan zal de huurder een document ontvangen met daarop de voorwaarden. Deze dient ondertekend

  te worden geretourneerd.

* De levertijd van producten die Lobbes Pro Audio niet voorradig heeft kan verschillen. De huurder dient zich te realiseren dat een lange levertijd voorkomt. Dit houdt in

  dat huurtermijnen en bijkomende kosten kunnen afwijken indien er meerdere producten via 1 aanvraag worden besteld. 

* Het jaarhuurbedrag dient volledig vooraf betaald te worden per bank. Gespreide betaling van de jaarhuur is niet mogelijk. Niet voorradige producten worden pas besteld nadat de jaarhuur volledig betaald is.

* De jaarhuur voor een product gaat in zodra het betreffende product is ontvangen door de huurder.

* De betaalde verzendkosten voor retour die vermeld staan op een factuur worden eenmalig gecrediteerd bij aankoop van een op jaarbasis gehuurd product. 

* Lobbes Pro Audio zal de gehuurde producten, indien gewenst, aan het einde van een huurtermijn laten afhalen door UPS. Als er producten op dezelfde huur factuur staan die later worden geretourneerd, dan zullen de verzendkosten voor retour opnieuw in rekening worden gebracht tenzij de huurder deze producten voor eigen kosten retourneert.

* De jaarhuurconstructie is niet mogelijk voor alle geluidsopname-apparatuur. Lobbes Pro Audio bepaalt na de aanvraag of jaarhuur met een bepaald product mogelijk is.

* Software, computerinterfaces en controllers komen niet in aanmerking voor de jaarhuurconstructie (tenzij Lobbes Pro Audio anders aangeeft).

* De Prijzen van de producten in de jaarhuur zijn Prijzen per stuk tenzij anders vermeld.

* Er zijn geen kortingen op jaarhuur mogelijk.

* Een optie tot koop dient voorafgaand aan de huur te worden besproken. Van de afgesproken prijs wordt later niet meer afgeweken. 

* In geval van aankoop aansluitend aan de huur, wordt 50% van de betaalde jaarhuur voor betreffende item in mindering gebracht op de vooraf bepaalde verkoopprijs

  van het betreffende item.

* Indien men al tijdens de huurperiode overgaat tot koop, worden de huurdagen die nog niet zijn vervallen voor 100% in mindering gebracht op de vooraf bepaalde

  verkoopprijs van het betreffende item.

* Het bedrag voor risicospreiding is niet terug te vorderen.

* Extra betalingen gedurende een huurtermijn zijn toegestaan maar worden verwerkt als huur zodra een huurtermijn is verlopen.

* De jaarhuur kan niet voor het einde van de termijn worden ontbonden maar kan wel telkens met een jaar worden verlengd.

* Als de jaarhuur aan het einde van een termijn met een jaar wordt verlengd dan gelden wederom dezelfde regels en voorwaarden.

* Als de huur met een jaar wordt verlengd dan blijven de reeds betaalde jaren meetellen wanneer de klant besluit te kopen. 

* Klachten over de gehuurde apparatuur dienen door de huurder meteen na ontstaan bij Lobbes Pro Audio gemeld te worden. Mocht een huurder buiten schuld voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van het gehuurde dan wordt de huur verlengd met het aantal dagen dat gebruik onmogelijk was tenzij  Lobbes Pro Audio vervanging heeft kunnen aanbieden. Indien de klachten ongegrond zijn of zijn ontstaan door verkeerd gebruik dan heeft de klant geen recht op vervanging of verlenging van de huurperiode.

* Onderhoudskosten en kosten van reparaties die buiten de garantietermijn vallen worden in eerste instantie door Lobbes Pro Audio betaald maar doorberekend indien de klant gebruik maakt van de koopoptie.

* Bij nieuwe producten geldt dat er een wettelijke garantie termijn is.

* Voor overige schade, diefstal enz. biedt Lobbes Pro Audio risicospreiding. Zie verderop.

* Betaalde (jaar) huur en kosten voor het ene item kunnen niet worden verrekend met dat van een ander item.

* Verhuurder neemt ruim voor het verlopen van de jaarhuur contact op met de klant om te vernemen of de huur wordt verlengd, er een koop volgt of dat het gehuurde wordt geretourneerd.

* De huurder dient hier ruim voor het verlopen van de huur schriftelijk (mail) op te reageren tenzij het gehuurde inmiddels is geretourneerd. Indien er geen contact opgenomen wordt met Lobbes Pro Audio dan gaat Lobbes Pro Audio er vanuit dat de huur wordt verlengd met een jaar onder dezelfde voorwaarden.

* Alle betaalde jaarhuur voor een gehuurd item telt mee bij aankoop van dat item.

* De huurder ontvangt een nieuwe factuur voor jaarhuur binnen 7 dagen na afloop van de jaarhuur en dient deze binnen de aangegeven termijn op de factuur te

  betalen. 

* Als een klant de huur eenmaal heeft beeindigd kan er later geen beroep meer worden gedaan op de kwijtscheldingsregels.

* De kwijtscheldingsregels hebben alleen betrekking op de items die worden gehuurd en aansluitend aan de huur of nog tijdens de huurperiode worden gekocht. 

* Indien aansluitend aan de huur wordt overgegaan tot koop, worden de verzendkosten voor terug in mindering gebracht op de verkoopprijs.  

* Het product blijft eigendom van Lobbes Pro Audio zolang het aankoopbedrag niet volledig is betaald.

 

 

Risicospreiding:

Let op: De gehuurde apparatuur is niet verzekerd. Mocht er tijdens de huurperiode onverhoopt schade ontstaan door vallen, brand, diefstal of anderszins, dan is de huurder hiervoor volledig aansprakelijk.    

Om het risico voor u als klant te beperken werkt Lobbes Pro Audio met risicospreiding. De risicospreiding is jaarlijks 3% van de verkoopprijs en is verplicht bij alle jaarhuur. 

Als de huurder aantoonbaar niet via eigen verzekering de kosten voor schade / diefstal enz. kan vergoeden, dan kan de huurder zich beroepen op de risicospreiding.

De schade voor de huurder blijft door het afsluiten van de risicospreiding beperkt tot de reeds betaalde huur voor dat artikel. Beschadigde artikelen dienen te worden geretourneerd. Van diefstal dient men aangifte te doen bij de politie. 

Bij schade, diefstal of verduistering heeft de huurder geen recht op vervanging.

 

Voorbeeld Berekening jaarhuur: 

Bij jaarhuur dient het dagtarief vermenigvuldigd te worden met 365. Hier bovenop komt 3% van de verkoopprijs (risicospreiding). Voorts betaal je de verzendkosten voor heen en terug indien van toepassing. De verzendkosten voor terug worden in mindering gebracht op de verkoopfactuur als er wordt gekocht. 

Als de verkoopprijs van een product bij jaarhuur / koopoptie €2000 excl. btw is en het dagtarief bij jaarhuur is E1,37 excl. btw dan wordt de jaarhuur zo berekend: €500,05 excl. btw (365 x €1,37 dagtarief)) + €60 excl. btw (3% x verkoopprijs van €2000) = €560,05 excl. btw. Dit wordt eventueel verhoogd met verzendkosten indien van toepassing: 2 x €15 , dat is voor heen en terug. Totaal €590,05 excl. btw. Dit komt neer op €713,96 incl. btw.

Als je wilt kopen aan het eind van een huurtermijn dan wordt 50% van de betaalde huur in mindering gebracht op de verkoopprijs. In bovenstaande voorbeeld wordt dus €500,05 excl. btw : 2 in mindering gebracht. Dat is E250,03 excl. btw. Mocht je na bijvoorbeeld 200 dagen al willen kopen dan worden de eerste 200 dagen voor 50% in mindering gebracht. Dat is 200 x 0,5 x €1,37 = €137 excl. btw. De resterende 165 dagen worden voor 100% in mindering gebracht op de verkoopprijs. Dat is 165 x €1,37 = €226,05 excl. btw. Totaal wordt er in dit geval €137 + €226,05 = €363,05 excl. btw in mindering gebracht op €2000 excl. btw.

Voorts worden de reeds betaalde verzendkosten voor retour eenmalig gecrediteerd indien van toepassing.

Het bedrag voor risicospreiding is niet terugvorderbaar.

X

Vraag de offerte aan door op bekijk aanvraag te klikken of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk offerteDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan uw korte verhuur aanvraag. Dit is uw prijs voor 1 week huur of de reeds gekozen periode. Wijzig de huurperiode door op 'bekijk aanvraag' te klikken. Of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk aanvraagDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan jouw jaarhuur aanvraag. Wijzig de aanvangsdatum door op 'bekijk aanvraag' te klikken of voeg meer producten toe en klik op 'doorwinkelen'

Bekijk aanvraagDoorwinkelen