0
Product is toegevoegd aan uw winkelwagen

Leveringsbeleid

 

Levering en leveringstijd 

 

Verkoop

1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag moet binnen 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Lobbes Pro Audio kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Lobbes Pro Audio streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 

3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 

5 Op verzoek van de consument zal het oude apparaat retour genomen worden zodat het op gepaste wijze gerecycled wordt. 

 

Levering en terugbezorging verhuur

1. De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het beëindigen van deze huurovereenkomst aan de verhuurder terug te bezorgen. Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van huurder. Door ondertekening van het afhaalbewijs bevestigt huurder dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen. 

2. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel partijen overeenkomen dat verhuurder voor vervoer zorgt draagt zullen de transportkosten aan huurder in rekening gebracht worden. 

3. Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging. 

4. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terug bezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal aangifte bij de Politie worden gedaan. 

5. Verhuurder brengt geen kosten in rekening bij verzending van 1 dag voor de eerste gebruiksdag en bij retourneren van 1 dag na de laatste gebruiksdag. Indien huurder een product eerder wenst te ontvangen dan 1 dag voor de eerste gebruiksdag dan worden die dagen als huurdagen berekend. Bij later retourneren dan 1 dag na de laatste gebruiksdag zullen die dagen ook worden gezien als huurdagen.   

Voor alle voorwaarden klik hier

 

X

Vraag de offerte aan door op bekijk aanvraag te klikken of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk offerteDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan uw korte verhuur aanvraag. Dit is uw prijs voor 1 week huur of de reeds gekozen periode. Wijzig de huurperiode door op 'bekijk aanvraag' te klikken. Of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk aanvraagDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan jouw jaarhuur aanvraag. Wijzig de aanvangsdatum door op 'bekijk aanvraag' te klikken of voeg meer producten toe en klik op 'doorwinkelen'

Bekijk aanvraagDoorwinkelen