0
Product is toegevoegd aan uw winkelwagen

*English below

Korte Verhuur 

Bij Lobbes Pro Audio bieden wij jou de mogelijkheid 1 of meerdere producten voor een korte periode te huren. Dat is handig voor als je tijdens je opnameklus specifieke apparatuur nodig hebt en dit voordelig wilt huren. Hoe langer je huurt, hoe meer korting.

Je korting kan oplopen tot 94%!

Als je langer dan 1 dag huurt, geldt een staffelkorting die automatisch berekend wordt. Bij 7 dagen huur, betaal je geen 7, maar 3 maal het standaard dagtarief. Bij 180 dagen betaal je 18 maal het dagtarief. Dat is 90 % korting! 

Hoe werkt het?

Niet al onze producten zijn beschikbaar voor korte verhuur. De artikelen waarbij de dagprijs per week is vermeld zijn beschikbaar voor korte huur. Je herkent dit ook aan het korte verhuur symbool:

Door op dit symbool te klikken voeg je het toe aan een Korte verhuur aanvraag. Je kunt meerdere artikelen toevoegen via de productpagina of via de product-detail pagina:


Je kunt je aanvraag bekijken en bewerken door op hetzelfde symbool rechts boven in de header te klikken.

Momenteel werken wij hard aan een instructievideo voor de korte verhuur module. Zodra deze beschikbaar is vind je deze hier!

 

Voorwaarden voor korte huur:

Zowel korte huur als jaarhuur zijn uitsluitend bedoeld voor Pro-Audio gebruikers in Nederland, met een Nederlands identiteitsbewijs. Dit heeft te maken met aansprakelijkheid en rechtsbescherming in geval van conflict. Buiten de Nederlandse grens, of met een buitenlandse ID, is dit moeilijker hanteerbaar.

Wel bieden we de volgende constructie voor klanten buiten onze landsgrens:

Huren in het buitenland (EU only) is mogelijk via de volgende constructie:

Je betaald het gehele aankoopbedrag voor de huur producten vooraf.
wij verzenden de apparatuur en na retourneren van de apparatuur wordt het huurbedrag in mindering gebracht op de betaalde verkoopprijs. Hiervan wordt een creditnota gemaakt en dit bedrag (verkoopprijs minus de huur) ontvang je terug.

 

Bekijk hier de voorwaarden voor korte verhuur.

Bekijk hier alle beschikbare producten voor korte verhuur.


 

Short Rental


At Lobbes Pro Audio we offer you the option to rent 1 or more products for a short period. This is useful if you need specific equipment during your recording job and want to rent it cheaply. The longer you rent, the greater the discount.

Your discount can be up to 94%!

If you rent for longer than 1 day, a volume discount applies that is automatically calculated. With a 7-day rental, you do not pay 7, but 3 times the standard daily rate. For 180 days you pay 18 times the daily rate. That's a 90% discount!

How does it work?

Not all our products are available for short rental. The items where the daily price per week is stated are available for short rental. You can also recognize this by the short rental symbol:

By clicking on this symbol you add it to a Short rental request. You can add multiple items via the product page or via the product detail page:


You can view and edit your request by clicking the same symbol at the top right of the header.

We are currently working hard on an instructional video for the short rental module. As soon as it is available you will find it here!

 

Conditions for short rental:


Both short-term rental and annual rental are exclusively intended for Pro-Audio users in the Netherlands, with a Dutch ID. This has to do with liability and legal protection in the case of conflict. This is difficult to handle outside the Dutch border or with a non Dutch ID.

We do offer the following construction for customers outside our national border:

Renting abroad (EU only) is possible via the following construction:
You pay the entire purchase amount for the rental products in advance.
we ship the equipment and after returning the equipment the rental amount will be deducted from the sales price paid. A credit note will be made of this and you will receive this amount (sales price minus the rent) back.

Here you will find the conditions for short rental

Here you will find all available products for short rental

X

Vraag de offerte aan door op bekijk aanvraag te klikken of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk offerteDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan uw korte verhuur aanvraag. Dit is uw prijs voor 1 week huur of de reeds gekozen periode. Wijzig de huurperiode door op 'bekijk aanvraag' te klikken. Of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk aanvraagDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan jouw jaarhuur aanvraag. Wijzig de aanvangsdatum door op 'bekijk aanvraag' te klikken of voeg meer producten toe en klik op 'doorwinkelen'

Bekijk aanvraagDoorwinkelen